Aktuellt
ÖRJAN WIKSTRÖM

MÅLNINGAR & GRAFIK
Vernissage 14 april kl 12-16
Pågår t.o.m. 29 april 2018
Kontakt / info
Press / recensionerÖppettider:
Ons-tor 13-17
Fre-sön 12-15GALLERI UDDENBERG
Kastellgatan 7
413 07 Göteborg
0046 (0) 706-392 492
www.galleriuddenberg.se
roy@galleriuddenberg.se
ÖRJAN WIKSTRÖM
MÅLNINGAR & GRAFIK

14.4 – 29.4 2018
VERNISSAGE 14 APRIL KL. 12 – 16

I Örjans bilder känner man konsthistoriens närvaro. Örjan bejakar det som omger honom och tar avstamp i det. Städerna han vandrar i, människorna han samtalar med. Böckerna han läser och konstnärerna som talar till honom. Ofta konstnärer som sprängt gränser under sin tid och som vidgat det konstnärliga uttrycket.
Med tiden har han avstått mer och mer från de karaktärsskapande linjerna och låtit de mer svepande tunna slöjorna av färg lösa upp sina figurer. De förflyktigas och löses upp av tidens gång. Det inre mentala ljuset blir starkare.
Örjans konst bär naturligtvis spår av hans liv. Ett liv med erfarenheter av både ljus och mörker, allt finns med i hans bilder. Ljuset har med åren blivit mer innerligt och tätt, det härrör lika mycket från en yttre ljuskälla som från en inre. Färgskalan har skruvats upp. Det är vackert utan att vara ytligt och banalt. Det är en sårbarhet som närsomhelst kan få ett slut, livets vändningar råder ingen människa över.

Varmt välkomna! Roy UddenbergÖRJAN WIKSTRÖM: ”Längtan”, målning, 50 x 40 cm
www.orjanwikstrom.com